عملیات اجرایی بزرگراه قزوین - بوئین زهرا

محور قزوین – بوئین زهرا بخشی از محور تهران – غرب کشور میباشد که نقش مهمی در ارتباط با مناطق غرب و همچنین کشور همسایه  عراق دارد.

احداث باند دوم محور انار - رفسنجان

احداث باند دوم  محور انار - رفسنجان قطعات 1و2

مطالعات بزرگراه چهارخطه الت - آستارا

مطالعات فنی و اقتصادی و مراحل اول و دوم بزرگراه چهارخطه آلت - آستارا به طول 243 کیلومتر و پل خاص رودخانه آستارا واقع در جمهوری آذربایجان

مطالعات آزادراه کمربندی باکو

مطالعات مراحل اول و دوم آزادراه کمربندی شماره 2 باکو دارای 10 دستگاه پل خاص واقع در جمهوری آذربایجان